Ceną budowy obiektu przemysłowego jest suma poszczególnych kosztów całego procesu inwestycyjnego w tym w szczególności prac projektowych, robót ziemno-fundamentowych, warstw pod-posadzkowych oraz posadzki, wszelkich przyłączy, konstrukcji stalowej – żelbetowej - murowej, robót wykończeniowych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Cena obiektu zależy w szczególności od:

• Kosztów robót ziemnych: rzetelna wycena musi opierać się na badaniach geologicznych

• Rodzaju inwestycji: magazyn/produkcja/mroźnia/chłodnia/część socjalno-biurowa

• Powierzchni całego budynku lub powierzchni poszczególnych jego części

• Wysokości, siatki słupów, rodzaju zabezpieczeń antykorozyjnych lub p.poż w przypadku stali itd.

• Klasyfikacji klasy p.poż. budynku lub poszczególnych jego części

• Rodzaju konstrukcji: konstrukcja stalowa/żelbetowa

• Ilości i rodzaju bram, doków, naświetli

• rodzaju posadzki: grubość/rodzaj zbrojenia/wierzchnia warstwa

• rodzaju obudowy i grubości blach: PIR/Wełna

Koszt szacunkowy budowy hali, z którym powinniśmy się liczyć niezależnie od wyboru wykonawcy waha się pomiędzy 1000zł netto/1500 zł netto za 1 m2 (zaczynając od projektowania i kończąc na wykończeniówce). W praktyce jednak różnice w cenach budowy poszczególnych hal bywają bardzo duże i wahają się od 700 zł/1m2 do nierzadko ponad 2000 zł netto/1m2 przy specjalistycznych obiektach produkcyjnych.

Interesuje Cię rzetelna wycena? Napisz do nas